Välj och ändra kombinerade egenskaper i vyer och rapportdelar med egenskapsväljaren